İletişim


Atılım TV - Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü

Atılım Üniversitesi İncek Kampusu Kütüphane Binası (kampus krokisi şemasındaki 08 numaralı bina)

 

  • Telefon  : +90 (312) 586 8484
  • E-Posta : btyardimmasasi@atilim.edu.tr